Kuka?

Olen 30-vuotias yhteiskuntatieteiden opiskelija Jyväskylästä. Toimin kesästä 2016 lokakuuhun 2018 Piraattipuolueen puheenjohtajana ja jättäydyin asemastani pois työuupumuksen vuoksi. Jatkan kuntavaaleissa saamissani luottamustoimissa Jyväskylän tarkastuslautakunnan jäsenenä ja Piraattipuolueen varavaltuutetuna kauden loppuun, mutta muutoin poliittiset tulevaisuuden suunnitelmani ovat auki.

Opinnoissani suuntaudun politiikan opintoihin ja suoritan myös filosofian aineopinnot, josta myöhemmin mahdollisesti maisterin. Filosofisesti kiinnostaa erityisemmin etiikka ja opiskelenkin etiikan opintokokonaisuutta. Politiikassa tarvitaan myös ymmärrystä niin toiminnan kuin ratkaisujen eettisistä kysymyksistä.

Vuosien saatossa olen tutustunut poliittisen keskustelun kehitykseen ja havainnut vastakkainasettelun kasvavan vaalikausi toisensa jälkeen. Julkinen keskustelu asettuu yhä enemmän etsimään jakoa ”meidän” ja ”teidän” välillä samalla kun unohdetaan, että olemme kaikki tässä yhdessä sopassa mukana, jota myös elämäksi kutsutaan. Sen sijaan, että poliitikot keskittyisivät yhteisten asioiden ajamiseen, käytetään vastakkainasettelua eturyhmäpoliittisten keppihevosten tähden hyväksi, samalla syventäen kansalaisten tuntemaa eriarvoisuutta toisiinsa nähden.

Jokainen hallinnontaso aina kunnanvaltuustoista lähtien on ympätty täyteen sellaisia päätettäviä asioita, joista päätöksentekijöillä ei ole asiantuntijuutta saati ymmärrystä lainkaan. Päätettäviä asioita on lisäksi niin paljon, ettei yhdelläkään edustajalla ole inhimillisiä mahdollisuuksia perehtyä aihealueisiin niiden vaatimalla vakavuudella. Tämä aiheuttaa toistuvia pieleen menneitä päätöksiä, poliittisen ilmapiirin mukaan hyppeleviä suunnanmuutoksia, mikä tekee useiden töiden tekemisestä sulaa mahdottomuutta.

Päätöksentekoa on hajautettava. On myös ensiarvoisen tärkeää saada hajautuksen kautta joustavuutta päätöksentekoon, jolloin korjausliikkeiden tekeminen hutimenneiden päätösten suhteen on mahdollista toteuttaa ennen ongelmien kasautumista. Tämä tarkoittaa sitä, että valtiotasolla päätettävien asioiden määrää on karsittava, samalla kun sen periaatteellisten linjausten tasoa voidaan syventää.

Pikkutarkoista säädöksistä on luovuttava ja valtionhallinnon on uskallettava luottaa kansalaisten kykyyn käyttää omaa harkintaansa. Kansa on osoittanut hallintoaan kohtaan mitä syvintä luottamusta hyväksymällä kuuliaisesti alati tihentyvän pykäläviidakon liiemmin kapinoimatta. On ensiarvoisen tärkeää luottamuksen parantamisen tähden, että se toimii molempiin suuntiin.

Poliittinen ympäristö tarvitsee rankan tuuletuksen ummehtuneista rakenteistaan. Suuntaa antavia korjausehdotuksia pääset tutkimaan tarkemmin Kirjoituksia- osiosta. Osiosta löydät myös ongelmakohtien analysointia, poliittis-filosofisia pohdintoja sekä yleistä havainnointia yhteiskunnallisten toimintojen suhteen. Useat kirjoitukset tulevat myös antamaan vinkkejä siihen, kuinka meistä jokainen voi olla osa muutosta poliittisesta passiivisuudesta tai varallisuuden puutteesta huolimatta. Huomauttamisen arvoista on, että pidän myös sellaisia kirjoituksia edelleen näkyvillä, joita en enää täysin allekirjoita – pyrin kuitenkin ylläpitämään tietoa ajankohtaisimmista kannoistani. Kiveenhakattuja totuuksia ei politiikassa ole olemassakaan, joten en niitä myöskään pyri esittämään. Otan mielelläni vastaan palautetta myös vanhempiin pohdintoihin, jotta ajatukset myös pysyvät ajantasalla!

Syksyllä 2017 alkaneiden opintojen myötä jaan toisinaan myös jonkinlaisia opintoihin liittyneitä kirjoituksia, jotka valtaosin ovat hyvinkin selkeitä raakavedoksia ja kuvaa ennemminkin kokonaisuutena sitä, kuinka ajatukseni muotoutuvat ja muokkaantuvat kuin sitä, mitä ne kiveenhakatusti olisivat. Kirjoituksista osa on julkaistu myös Puheenvuoro-palvelussa.

 

Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa!

– Jonna Purojärvi –