Oppinut, lukenut, koulutettu

Vuosisatoja sitten kunnioitettiin oppineita. He olivat oppineet erinäisiä asioita, opettajien sekä oman tutkimisen ansiosta. He sisäistivät asioita ja heiltä pystyi saamaan perusteltuja selityksiä päättelemiensä asioiden pohjalle. Heidän näkemyksiään sai kyseenalaistaa ja he tutkivat asiaansa lisää. Niinpä he oppivat enemmän ja saivat aina vain tukevampaa argumentaatiota puhtaasti järkeen perustuvilla päätelmillä.