Laadukasta kansanvaltaa

Kansanvallan lisääminen edustuksellisessa demokratiassa lepää päättäjien harteilla. Tämän hetkiset vaikutusvälineet ovat heikoilla kantimilla vallanhimon painaessa hartioita siinä määrin, ettei kansanvallalle kantokykyä löydy. Parhaimmassakin tapauksessa sotkeudutaan hyvien sisarusten verkkoon ja kansan ääni suodatetaan näppärästi sopivien konsulttien läpi.

Suoran demokratian haasteet ovat selvät. Valistunut mielipide suuressa massassa on vaikea saavuttaa, sitä suuremmalla syyllä, mitä suuremmat panokset poliittisesti kytkeytyneillä toimijoilla on pelissä. Tarpeellinen ja päätöksentekoon vaikuttava tieto on vaikea saada laajasti levitettyä asiallisen keskustelun piiriin.

Välimuotoja kuitenkin löytyy. Niin kutsutun deliberatiivisen demokratian väline kansalaisraati (citizens jury) on osoittautunut huolellisesti järjestettynä tuottavan toimivia ratkaisuja suuriinkin kokonaisuuksiin. On kuitenkin päättäjien käsissä, kuinka tätä välinettä ryhdytään käyttämään.

Kuntaliiton julkaisu ”Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen” pitää sisällään useita esimerkkejä kansalaisraadin toteutuksista ympäri maailman. Julkaisu ottaa kantaa myös kansalaisraatien sudenkuopista raadin edustavuudesta lähtien. Huolellisesti toteutettuna sen tulokset ovat kuitenkin niin huimaavia, että on suoranainen ihme, miksei toimintamalli ole Suomessa juuri käytössä.

Kansalaisraadin toimintaperiaate on kohtalaisen yksinkertainen. Tarvitaan riittävän suuri osallistujamäärä ja osallistujien edustavuudesta huolehditaan; raadille annetaan laadullisesti hyvää tietoa myös käsiteltävän asian tunnepitoisista puolista; raadin keskustelusta huolehtii osaavat fasilitaattorit, jotka huolehtivat jokaisen argumentin kuulemisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta; vältetään ulkopuolista osallistujien manipulointia ja johdattelua ulkopuolisen arvioinnin avulla; sekä annetaan asian käsittelyyn riittävästi aikaa.

Ideaalisesti edustuksellinenkin demokratia toimisi jotakuinkin tällaisin toimin. Valitettavasti puolueiden harjoittama politiikka ei välitä laadukkaasta tiedosta, ei kiinnosta kuulla vastapuolen edustajia eikä aikaakaan aina käytetä asiaan perehtymiseksi. Missä edustuksellinen demokratiamme pettää, on kansalaisten muodostamien raatien aika astua esiin. Tuoreena tapauksena voi vain miettiä, mikä olisi ollut Guggenheimin kohtalo kansalaisraadin käsissä.

Raatien käyttö on helpointa aloittaa kuntatasolta. Kansalaisraadeissa on havaittu olevan muitakin positiviisia vaikutuksia kuin pelkkä laadukas päätöksenteko: Niin sanottu NIMBY-ilmiö käsiteltävän aiheen ympäriltä vähentyy, valitusten määrä ja julkisen toimijan juridiset kustannukset ovat laskeneet ja palveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on kasvanut. Kuntatasolla, jos missä, juuri tällaiset tekijät vaikuttavat voimakkaan positiivisesti yleiseen hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

Tulevissa kuntavaaleissa ei ole enää pakko äänestämällä antaa ääntään ja vaikutusvaltaansa pois. Piraattipuolueen listalta valitut henkilöt ovat sitoutuneita periaateohjelmaamme, jonka mukaan ajamme osallistavampaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa. Nyt on siis mahdollista äänestää itselleen lisää vaikutusvaltaa ja ääntä sen poisantamisen sijaan.

Ääni Piraatille on ääni sinulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *